Online afspraak plannen

of telefonisch: 0162-751980

Wij zijn blij dat wij u, onder bepaalde voorwaarden, weer mogen verwelkomen bij ons in de praktijk. Uiteraard hebben wij de noodzakelijke maatregelen getroffen zodat wij de praktijkbehandelingen op een verantwoorde en veilige wijze kunnen hervatten. Dit doen wij aan de hand van een door het RIVM en branchevereniging KNGF goedgekeurd protocol. Veiligheid staat bij ons altijd voorop! In deze nieuwsbrief leest u wat dat precies inhoudt:

Een veilige behandeling

Het is volstrekt veilig en verantwoord om naar onze praktijk te komen. Onze beroepsvereniging (het KNGF) heeft in samenspraak met het RIVM en het ministerie van VWS nieuwe richtlijnen opgesteld voor de fysiotherapie. Als we ons met z’n allen houden aan deze voorzorgsmaatregelen, kunnen we de zorg weer op een veilige en verantwoorde manier aanbieden!

Onze maatregelen

Uw behandeling zal anders zijn dan u gewend was. Om de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen om u zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen behandelen, is de praktijk anders ingericht. Zo hebben wij een maximum ingesteld voor het aantal mensen dat binnen aanwezig mag zijn en gelden er ook andere strenge regels en voorschriften. Deze hangen duidelijk zichtbaar in de praktijk. Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen op uw medewerking. 

Naast de gebruikelijke coronamaatregelen en hygiënemaatregelen van het RIVM (geen handen schudden, in de elleboog niezen en hoesten, handen wassen met desinfecterend zeep of gel, papieren zakdoekjes gebruiken) gelden de volgende aanvullende huisregels:

 •     Was na binnenkomst uw handen met water en zeep of gebruik desinfectiegel;
 •     Houd anderhalve meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk;
 •     Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider;
 •     Zorg dat u maximaal vijf minuten van tevoren aanwezig bent;
 •     Verlaat het pand zo spoedig mogelijk na afloop van uw behandeling;
 •     Vergeet niet een handdoek mee te nemen;
 •     Neem uw eigen drinken mee als u tijdens of na een sessie wilt drinken;
 •     Kleed u zich thuis om. Onze kleedruimtes zijn gesloten;
 •     Ook onze toiletten blijven zoveel mogelijk gesloten;
 •     Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op;
 •     Onze koffie en theefaciliteiten zijn buiten gebruik;
 •     Bij onduidelijkheid omtrent het coronabeleid bepaalt de fysiotherapeut hoe ermee wordt omgegaan.

Heeft u symptomen die passen bij het coronavirus?

Indien u symptomen heeft die passen bij het Coronavirus, kunnen wij u alleen op afstand behandelen, middels een video- of telefonisch consult. De onderstaande symptomen kunnen passen bij het Coronavirus:

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (tot 38 graden) of koorts
 • kortademigheid
 • geur- en smaakverlies
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • moeheid
 • u ziek voelen
 • diarree

Ook als u minder dan 72 uur geen symptomen heeft gehad en/of een huisgenoot heeft die minder dan 72 uur geen symptomen heeft gehad, kunnen we u alleen op afstand behandelen, middels een video- of telefonisch consult.

Neem contact met ons op voor een afspraak

Neem altijd eerst contact met ons op. Wij verzoeken u dringend om ook bij tussentijdse klachten niet zonder afspraak naar de praktijk te komen.

Wij bespreken vooraf de situatie telefonisch goed met u door. Bij het maken van de afspraak, zullen wij u een aantal vragen stellen. Het is voor uw en onze gezondheid belangrijk dat u deze vragen zorgvuldig en naar waarheid beantwoordt. Samen bespreken wij dan of een afspraak zinvol en verantwoord is.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Bespreek die met ons. We geven graag uitleg en advies.
Wij zijn er klaar voor om u weer te ontvangen en u te helpen bij uw klachten, blijf er dus zeker niet mee lopen!

Met vriendelijke groet,

Het team van Fysiovit